Myslete na ESCAPELLE

zabráníte nechtěným otázkám

Pokud užijete ESCAPELLE, máte 99 % jistotu, že zabráníte otěhotnění.

Klinické studie WHO (Světová zdravotnická organizace) s účinnou látkou přípravku ESCAPELLE zahrnovaly 5859 žen z celého světa. Výskyt otěhotnění byl zjištěn v 1,01 %. To znamená, že pokud užijete ESCAPELLE, máte 99% jistotu, že neotěhotníte.

If you take ESCAPELLE it is 99% sure that you avoid pregnancy*