SLOVENKY SA MILUJÚ ČASTEJŠIE! SÚ AJ SEXUÁLNE ZODPOVEDNEJŠIE?

Mať spokojný vzťah a kvalitný sex je dôležitou súčasťou života väčšiny žien. Bohužiaľ, práve ony nesú následky zlyhania antikoncepčných metód. Mať spokojný vzťah a kvalitný sex je dôležitou súčasťou života väčšiny žien. Bohužiaľ, práve ony nesú následky zlyhania antikoncepčných metód. Aj preto sa spoločnosť Gedeon Richter v spolupráci s Millward Brown rozhodla uskutočniť medzinárodný prieskum sexuálneho správania sa dnešných žien a ich antikoncepčných metód.

Výsledky prieskumu zistili, že väčšina žien má viac ako jedného sexuálneho partnera za celý svoj život. V priemere ide o 5 sexuálnych vzťahov. Až 40% opýtaných žien malo sex s 1-3 partnermi, zatiaľ čo 10% malo viac než 10 partnerov. Výskum odhalil, že ženy častejšie striedajú partnerov v Rakúsku a vo Veľkej Británii, kde bol priemerný počet partnerov okolo 9, zatiaľ čo vo Vietname sa tamojšie ženy uspokojili iba s jedným sexuálnym vzťahom.

Podľa výsledkov prieskumu je používanie kondómov najpopulárnejšía antikoncepčná metóda. No aj pri používaní kondómu jedna tretina žien priznala jeho zlyhanie, a takmer polovica z nich si nebola istá, čo k zlyhaniu viedlo.

  • Napriek varovaniam, že „nehoda“ pri sexe môže mať za následok nechcené tehotenstvo, iba polovica žien, ktoré používali kondóm sa zhodla, že je nutné použiť núdzovú antikoncepciu po nechránenom pohlavnom styku. Bohužiaľ, mnoho žien v takýchto prípadoch koná, až keď je už príliš neskoro. Podľa prieskumu 14% žien, ktoré použili pri sexe kondóm priznali, že majú za sebou potrat.

Frekvencia pohlavného styku
Pre väčšinu žien je dobrý sex dôležitou súčasťou života. Všeobecne majú ženy sex so svojimi partnermi 2,3-krát týždenne. V ktorej krajine si myslíte, že majú ženy sex najčastejšie?
V krajinách náruživých milencov, ako je Španielsko majú ženy pohlavný styk iba 2,1-krát týždenne, zatiaľ čo ich ruské náprotivky sú najvášnivejšie na celom svete a majú pohlavný styk 2,6-krát na týždennej báze. Ženy vo Veľkej Británii spia so svojimi partnermi 1,7-krát týždenne, zatiaľ čo dámy v Rakúsku a vo Vietname sú o niečo viac sexuálne aktívne. Čísla uvádzajú 1,8 a 1,9-krát týždenne.

Kvalita je zvyčajne oveľa dôležitejšia ako množstvo, a to najmä pokiaľ ide o antikoncepciu. Ženy najčastejšie používajú kondómy (27 %) a perorálnu antikoncepciu (22 %). Prieskum tiež ukázal, že 17 % žien stále volí riskantné kontroly pôrodnosti, ako je prerušovaná súlož, počítanie dní (27 % žien).
Polovica opýtaných žien sa zhodla, že je nutné použiť núdzovú antikoncepciu po nechránenom pohlavnom styku, ale len 28 % by sa okamžite pokúsilo tabletku zohnať, ale 25 % žien by sa snažilo počkať na ďalší menštruačný cyklus, čo však vedie nakoniec k riziku, že pôjdu na potrat, lebo už bude neskoro.

Fakty a výsledky zo Slovenska
Na Slovensku je použitie pravidelnej aj núdzovej antikoncepcie oveľa nižšie v porovnaní s Českou republikou. Použitie iných metód je však podobné, ako v našej krajine. Prieskum sa robil na Slovensku na 500 ženách. U žien vo fertilnom veku aktívne používa hormonálnu antikoncepciu 13-14% žien. V našich končinách sa prerušovaný styk preferuje častejšie. Medzinárodne je to 17% a na Slovensku zhruba 19%. V Čechách je celková užívateľnosť hormónov vyššia, preto je aj povedomie chrániť sa celkom iné.

Hlavnými užívateľkami sú ženy medzi 18 až 29 rokov! Ide hlavne o mladšie ženy, študentky, mladé matky, veľmi zriedkavo o zrelé ženy, ktoré však volia potrat oveľa častejšie! Čím je žena staršia, tým viac odmieta núdzovú antikoncepciu a má k nej negatívny postoj. Myslísi, že je schopná si svoj sexuálny život ochrániť, s ohľadom na jej vek, životné skúseností, a preto neočakáva, že by sa jej mohlo niečo „prihodiť“. Opak je však pravdou a práve ženy vo veku 35 rokov najčastejšie riešia situáciu až potratom
Svoje rozhodnutia nekonzultujú s priateľkami ani rodinou, ale s gynekológom a inými odborníkmi a aj na internete.
Zaujímavým je zistenie, že až okolo 43% užívateliek si myslí, že je núdzová antikoncepcia je skutočne len núdzová a je vhodná raz ročne.

Šokujúci slovenský prieskum
Na Slovensku máme až 15% žien, ktoré sa nechránia nijako! Ani len prerušovaným stykom či rátaním si plodných dní. V prieskume dokonca vyšlo, že 19% žien už podstúpilo potrat.

Na Slovensku sa milujeme častejšie, no o to menej sa chránime.

V porovnaní so susednou Českou republikou sme partnerovi ale vernejšie.
– V SR 4,9 sexuálnych partnerov za život, v ČR 7 (medzinárodne číslo je 5)
– V SR 2,2 sex. stykov týždenne, v ČR len 1,9 (medzinárodne číslo je 2,3)

Tým, že máme nízku užívateľnosť núdzovej antikoncepcie sa častejšie chránime kondómom (35% žien v SR, medzinárodne 27%)

Kedy volia Slovenky interrupciu?
Dôvodom sú rôzne príčiny, najmä je to materiálna nepripravenosť na dieťa, absencia partnera, nedostatočná podpora zo strany rodiny, nepostačujúce sociálne dávky a slabá starostlivosť o slobodné matky či sociálne prípady. V oveľa výnimočnejších prípadoch ju volia aj zo zdravotných príčin.