Kontaktinformācija

GEDEON RICHTER PĀRSTĀVNIECĪBA LATVIJĀ
Adrese: K.Ulmaņa gatve 119, Mārupe, LV–2167, Latvija
Tālrunis: +371 67845338, +371 67315089
Fakss: +371 67845345
E – pasts: office@richter.lv

Par medikamentu izraisītām blakusparādībām lūdzam ziņot:
+371 67388780 (24 stundu serviss)
E – pasts: richter@richter.lv