Lietošanas noteikumi

Šī mājaslapa ir izstrādāta saskaņā ar Latvijas farmācijas nozari regulējošajiem normatīvajiem aktiem. Ja tu apmeklē šo mājaslapu no citas valsts, kur ir pieejama ESCAPELLE, lai uzzinātu vairāk par vietējām spēkā esošajām likumdošanas prasībām, izvēlies attiecīgo valsti www.escapelle.com.

Par šo mājaslapu

Šīs mājaslapas nolūks ir sniegt informāciju lasītājiem tajās valstīs, kur ESCAPELLE ir pieejama kā bezrecepšu medikaments. Šeit publicētā informācija ir paredzēta vispārīgiem izglītojošiem un informatīviem mērķiem.

Gedeon Richter iespēju robežās nodrošina to, lai šajā mājaslapā ievietotā informācija būtu precīza un aktuāla. Lūdzu, ņem vērā, ka šeit sniegtā informācija nav domāta kā alternatīva medicīnas speciālistu ieteikumiem, rekomendācijām un nozīmētajai ārstēšanai. Pie tam – ESCAPELLE, kas ir šīs mājaslapas diskusiju objekts, var nebūt pieejama valstī, kur tu atrodies, un/vai spēkā esošie noteikumi attiecībā uz zāļu izrakstīšanu, apstiprinātās indikācijas un ESCAPELLE pieejamība aptiekās iegādei bez receptes dažādās valstīs var atšķirties. Tāpēc, pirms pirmoreiz lieto ESCAPELLE, konsultējies ar ārstu vai citu kompetentu veselības aprūpes speciālistu un iepazīsties ar produkta aprakstu un lietošanas instrukciju, kas atbilst attiecīgajā valstī spēkā esošajiem noteikumiem.

Šī mājaslapa ir subjekts Lietošanas noteikumiem un Personas datu aizsardzības paziņojumam, kas publicēti zemāk.

Gedeon Richter patur tiesības jebkurā brīdī mainīt, labot un atjaunināt minētos Lietošanas noteikumus. Iesakām tev kā šīs mājaslapas lietotājam, piekrītot šādai izmaiņu piemērošanai, periodiski pārskatīt Lietošanas noteikumus. Lūdzu, ik pa laikam ienāc šeit un iepazīsties ar to jaunāko versiju (izmaiņu veikšanas datums netiek publicēts).

Lietošanas noteikumi

Gedeon Richter iespēju robežās nodrošina to, lai šajā mājaslapā ievietotā informācija būtu precīza un aktuāla, taču negarantē un neuzņemas nekādas saistības (ne tiešas, ne netieši izrietošas) attiecībā uz tās precizitāti, pilnīgumu, atbilstību, saprotamību vai aktualitāti. Gedeon Richter neuzņemas atbildību par riskiem saistībā ar mājaslapas pieejamību un izmantošanu. Tāpat Gedeon Richter negarantē un arī neapliecina to, ka šeit publicētās informācijas izmantošana neskar vai neskars trešo personu, kas nav piederošas vai saistītas ar Gedeon Richter, tiesības. Gedeon Richter neuzņemas nekādas saistības par kaitējumu, kas radies dēļ piekļuves šai mājaslapai un tās saturam. Gedeon Richter patur tiesības jebkurā brīdī mainīt, papildināt vai dzēst šajā mājaslapā publicētās informācijas saturu. Gedeon Richter neuzņemas nekādas saistības, kas varētu izrietēt no šīs mājaslapas pieejamības.

Trešo pušu saturs

Visos gadījumos, kad šajā mājaslapā ir iekļauts saturs, kura avots uzskatāmi ir trešā puse, vai interneta saite uz trešās puses uzturētu mājaslapu (uz abiem gadījumiem tiek attiecināts apzīmējums “Trešās puses saturs”), šis saturs ir tikai un vienīgi kā papildu atsauce, izmantojot konkrēto avotu. Gedeon Richter nevar nodrošināt šāda Trešo pušu satura regulāru atjaunināšanu. Līdz ar to Trešo pušu saturs nevar tikt uzskatīts par informāciju, kuras avots ir Gedeon Richter, un Gedeon Richter negarantē un neuzņemas nekādas saistības (ne tiešas, ne netieši izrietošas) attiecībā uz Trešo pušu saturu. Gedeon Richter neuzņemas atbildību par riskiem saistībā ar piekļuvi Trešo pušu saturam. Gedeon Richter neuzņemas nekādas saistības par kaitējumu, kas radies no Trešo pušu satura izmantošanas vai piekļuves tam, vai dēļ tā pieejamības no šīs mājaslapas.

Autortiesības

Visa informācija, tirdzniecības nosaukumi un zīmoli, kas publicēti šajā mājaslapā, ir Gedeon Richter intelektuālais īpašums un autortiesību aizsardzības subjekts, izņemot, ja norādīts citādi. Šīs mājaslapas saturs var tikt izmantots tikai privātiem mērķiem, un tā lejupielādēšanas gadījumā ir jāsaglabā un jāreproducē visas autortiesību norādes vai citas īpašumtiesību norādes. Šīs mājaslapas saturs nevar tikt kopēts/pavairots komerciālai izmantošanai vai izplatīšanai, kā arī nav atļauta izmaiņu veikšana tajā vai tā pārpublicēšana citās mājaslapās. Nevienai trešajai pusei nav atļauts izveidot interneta saites uz šo mājaslapu, pirms tam ir saņemta piekrišana no Gedeon Richter.

Personas datu aizsardzības paziņojums

Visos gadījumos, kad šajā mājaslapā ir iekļauts saturs, kura avots uzskatāmi ir trešā puse, vai interneta saite uz trešās puses uzturētu mājaslapu (uz abiem gadījumiem tiek attiecināts apzīmējums “Trešās puses saturs”), šis saturs ir tikai un vienīgi kā papildu atsauce, izmantojot konkrēto avotu. Lai piekļūtu lielākajai daļai Gedeon Richter mājaslapu, netiek prasīts norādīt nekāda veida personiskos datus. Neskatoties uz to, Gedeon Richter mājaslapās apkopojošā veidā var tikt ievākti dati, lai statistikas nolūkos uzskaitītu, piemēram, to apmeklētāju skaitu noteiktā laika periodā, skatītās lapas vai mājaslapu apmeklētāju izmantoto interneta pakalpojumu nodrošinātāju domēnu nosaukumus. Tas palīdz Gedeon Richter analizēt mājaslapu apmeklētāju uzvedību, lai tādējādi uzlabotu to saturu un piedāvātos pakalpojumus. Šajā procesā netiek izmantota nekāda personu identificējoša informācija, un tiek saglabāta atsevišķo lietotāju anonimitāte.

Ja tev ir kādi jautājumi saistībā ar šiem Lietošanas noteikumiem vai arī ja tev ir kādi komentāri vai ieteikumi, ko, tavuprāt, vajadzētu mainīt, lai tos uzlabotu, lūdzu, iesniedz tos, atsūtot uz e-pasta adresi, kas ir norādīta mājaslapā.

© Gedeon Richter 2013