Ak užijete ESCAPELLE, máte 99% istotu, že sa vyhnete otehotneniu*

WHO (Svetová zdravotnícka organizácia) uskutočnila klinické štúdie, ktorých sa zúčastnilo 5859 žien z celého sveta. Tehotenstvo sa objavilo iba u 1.01% žien. Z toho vyplýva, že ak užijete ESCAPELLE máte 99% istotu, že neotehotniete.

If you take ESCAPELLE it is 99% sure that you avoid pregnancy*