SETI SE ESCAPELLE

da izbegneš bezbroj neugodnih pitanja

Zašto je lek Escapelle jedinstven?

Escapelle pilula za jutro posle je efikasna u sprečavanju nastanka trudnoće onda kada se uzme onako kako je to predviđeno, u roku od 72 sata (3 dana) od odnosa bez zaštite.

Zahvaljujući aktivnoj supstanci, hormonu levonorgestrel, hitna kontracepcija sprečava trudnoću pre nego što do nje dođe. Smatra se da Escapelle deluje tako što:

• sprečava da vaši jajnici oslobode jajašce,
• sprečava spermu da oplodi već oslobođeno jajašce.

Nema efekta ako ste već u drugom stanju.

Ova vrsta pilule za hitnu kontracepciju u upotrebi je od 1980-ih i koriste je žene širom sveta. U mnogim zemljama pilula za hitnu kontracepciju se može nabaviti u apoteci po režimu izdavanja bez lekarskog recepta. Farmaceutska kompanija Richter Gedeon Plc. od 1980-ih poseduje ekspertizu u proizvodnji pilule za hitnu kontracepciju. Do sada je Richter Gedeon Plc. postao vodeći proizvođač hitne kontracepcije najvišeg kvaliteta koja se prodaje u velikom broju zemalja.